Hoe zorg je als werkgever voor een veilige omgeving?

Als werkgever heb je een verantwoordelijkheid in het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook speel je als leidinggevende een belangrijke rol bij het voeren van een veilig teamgesprek. Daarvoor zijn handige tools beschikbaar. Bekijk hier hoe jij aan de slag kunt. 

Logo Met elkaar trekken we de grens

Impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

In een veilige werkomgeving zijn alle werknemers gelijkwaardig en worden wensen en grenzen gerespecteerd. Dit zorgt voor meer werkplezier en betere resultaten. Als seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer plaatsvindt, heeft het effect op de hele organisatie. Er kan een negatieve en wantrouwige sfeer ontstaan. En dat leidt dan weer tot uitval en ziekte. Daarom is het belangrijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen.

Wettelijke plichten als werkgever

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om een aantal dingen te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen. Je moet de risico’s van seksueel grensoverschrijdend gedrag in kaart brengen en een plan van aanpak maken. En  ervoor zorgen dat werknemers de risico’s en de maatregelen kennen en dat iedereen zich aan de regels houdt.

In het dossier ‘Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ van de SER vind je informatie, hulpmiddelen en handreikingen over het herkennen van dit gedrag, de wettelijke regels en maatregelen voor werkgevers. Ook op de website van het Arboportaal vind je meer informatie. 

Hoe organiseer je een veilig gesprek?

Als werkgever moet je rekening houden met drie belangrijke dingen om het gesprek veilig te voeren.

Tools voor werknemers, leidinggevenden en werkgevers

Deze tools helpen je om een veilig teamgesprek te organiseren. Maar ook om actie te ondernemen als er seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden.

Afbeelding van voorkant van de publicatie 'Handreiking cultuurverandering op de werkvloer'.

Handreiking regeringscommissaris

De handreiking van regeringscommissaris Mariëtte Hamer gaat over preventie en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hoe werk je met elkaar aan positief gedrag? Hoe voer je het gesprek? En hoe ga je met een melding om? 

Twee mensen staan voor een glazen muur en zijn aan het brainstormen met memo's.

Wegwijzer Seksuele Intimidatie

Op de Wegwijzer Seksuele Intimidatie van Arboportaal lees je meer over het herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En vind je handvatten om het aan te pakken. 

Een team is bezig met het invullen van gesprekskaarten. De kaarten liggen op tafel. Daaroverheen bewegen handen.

Gesprekskaart ‘Met elkaar trekken we de grens’

De Koerskaart ‘Met elkaar trekken we de grens’ helpt bij het voeren van het gesprek met je team. Je kunt de Koerskaart hier bestellen of kosteloos downloaden.

Een paar mensen zijn met elkaar gesprek. Je ziet alleen de handen die handgebaren maken.

Rutgers expertisecentrum

Rutgers heeft als kenniscentrum veel informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zoek je meer tips? Of een training voor op je werk? Hier vind je een overzicht. 

Een illustratie van de podcastcover van Alles op Tafel. Mariëtte Hamer en Sahil Amar Aïssa zitten samen aan tafel. De achtergrond is paars. Op de tafel ligt een getekende massa.

Podcast Alles op Tafel

Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? In de podcast Alles op Tafel worden CEO’s van Nederlandse bedrijven geïnterviewd over hoe zij omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hoe ze voor cultuurverandering hebben gezorgd.