Over deze campagne

Iedereen moet zich veilig voelen op de werkvloer. In een veilige werkomgeving zijn alle werknemers gelijkwaardig en worden wensen en grenzen gerespecteerd. Dit zorgt voor meer werkplezier en betere resultaten.  

De afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker dat mensen zich niet altijd veilig voelen op het werk. Op de radio, de tv, in de krant en online zie je vaak voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag in organisaties.

De gevolgen daarvan zijn ingrijpend: voor de betrokkenen, collega’s, leidinggevenden en de organisatie. Omdat veel mensen uit ongemak of schaamte zwijgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, blijft het vaak onzichtbaar en onbesproken.

Door op de werkvloer wel met elkaar te praten over grenzen en wensen in de omgang op het werk, kunnen we dit gedrag aanpakken. Zo kunnen we samen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de toekomst helpen voorkomen. En maken we de werkplek veilig voor iedereen. 

Met deze campagne willen we stimuleren dat we op de werkvloer met elkaar praten over gewenste omgangsvormen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo worden we ons bewust van onze gedragspatronen op de werkvloer en de (mogelijke) impact hiervan op collega’s en de organisatie. Door het te bespreken, kunnen we het doorbreken. Met elkaar trekken we de grens.

De campagne is een initiatief van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat is een actieprogramma van de ministeries:

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bekijk voor meer informatie over de campagne de toolkit met campagnemiddelen. Heb je vragen over de campagne? Neem dan contact met ons op via  www.rijksoverheid.nl/contact