Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens bewaren

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de AVG. In deze regels staan ook jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

De Rijksoverheid publiceert een register van verwerkingsactiviteiten. Hierin vind je alle verwerkingen van persoonsgegevens. Bekijk hem via www.avgregisterrijksoverheid.nl.