Hoe organiseer je als leidinggevende een veilig teamgesprek?

Een teamgesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag en omgangsvormen moet op een veilige en constructieve manier plaatsvinden. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving voor dit gesprek. 

Rollen en verantwoordelijkheden

Daarnaast breng je in deze strategie de rollen en verantwoordelijkheden in kaart. Als de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, leidt dit vaak tot wegkijken en een gebrek aan handelen. Zorg daarom voor duidelijkheid over verantwoordelijkheden en maak afspraken die voor iedereen in de organisatie zichtbaar zijn. Vanuit deze rollen en verantwoordelijkheden stem je af hoe en wanneer de teamleiders het gesprek in hun team gaan voeren. Houd hierbij rekening met de invloed van machtsverhoudingen.

Gezamenlijke afspraken

Het belangrijkste doel van het teamgesprek is het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en omgangsvormen, om zo met elkaar afspraken te kunnen maken over wat je wel en niet oké vindt op jullie werkvloer.

Nazorg belangrijk

Het kan zijn dat niet iedereen zich gehoord en erkend voelt in zijn of haar eigen ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het teamgesprek. Het is belangrijk om hier als leidinggevende rekening mee te houden en indien nodig nazorg te verlenen. Informeer vooraf je vertrouwenspersoon/personen over het plaatsvinden van het gesprek en de deelnemers over de mogelijkheid om na afloop van het teamgesprek contact te zoeken met de vertrouwenspersoon. 

Meer informatie over de voorbereiding en invulling van het teamgesprek en andere gespreksvormen, vind je in de handreiking van Regeringscommissaris Mariëtte Hamer

Luister naar de podcast ‘Alles op Tafel’  van Regeringscommissaris Mariëtte Hamer waarin zij samen met onderzoeksjournalist Jeroen Smit in gesprek gaat met een aantal CEO’s van vooraanstaande Nederlandse bedrijven over cultuurverandering en het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag op hun eigen werkvloer.