Wetten en regels voor werkgevers

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen of te beperken. Ze moeten in hun beleid over arbeidsomstandigheden aangeven hoe ze dat doen. 

Dit zijn de plichten van een werkgever:

  • In kaart brengen van de risico’s van seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Plan van aanpak maken met maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen
  • Werknemers vertellen over de risico’s en de maatregelen 
  • Al deze maatregelen uitvoeren
  • Ervoor zorgen dat medewerkers zich aan de regels houden

Ook mogen medewerkers die melding doen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (namens zichzelf of een collega) niet benadeeld worden.

Arboplatform: overzicht wettelijke regels en maatregelen voor werkgevers

Op het Arboplatform van de SER zijn in het dossier grensoverschrijdend gedrag informatie, hulpmiddelen en handreikingen over het herkennen van dit gedrag, de wettelijke regels en maatregelen voor werkgevers te vinden.